Máy cán màng, ký hiệu: SWFM-520A

Máy cán màng, ký hiệu: SWFM-520A

Máy cán màng, ký hiệu: SWFM-520A